49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 32
http://www.pup.brzeg.pl/klient/szkolenia_w_klubie_pracy.html

Szkolenia w Klubie Pracy

Szkolenie pn. "Nabywanie umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy" kierowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, mających problemy ze znalezieniem zatrudnienia oraz napotykających na kłopoty w kontaktach z pracodawcami. Uczestnikami zajęć w Klubie Pracy powinny być osoby, które chcą podjąć pracę i wiedzą <jakiej pracy szukają, a trudności w znalezieniu zatrudnienia wynikają z braku umiejętności korzystania z metod poszukiwania pracy i zbyt małej aktywności.

W roku 2009 Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu bierze udział w projekcie "Aktywni", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki". Jednym z celów tego projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych po 50 roku życia. Osobom takim proponowany jest właśnie udział w szkoleniu "Nabywanie umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy". Szkolenie trwa 3 tygodnie, z czego 2 tygodnie to zajęcia teoretyczne prowadzone w siedzibie PUP, a następny tydzień to zajęcia praktyczne, czyli wizyty u pracodawców celem przedstawienia swoich dokumentów aplikacyjnych.

Osoby bezrobotne biorące udział w tym szkoleniu mają wypłacane stypendium szkoleniowe (obecnie ok. 250 zł. w przypadku 100% -owej obecności), a także zwrot kosztów dojazdu w wysokości do najtańszego środka przejazdu komunikacji publicznej.

Rekrutacja jest cały czas prowadzona. Osoby zainteresowane (bezrobotni po 50-tym roku życia) proszone są o zgłoszenie się do pok. nr 29 lub 38 w siedzibie PUP w Brzegu - ul. Armii Krajowej 32.  Osoby z terenu Grodkowa i okolic proszone są o zgłoszenie się do siedziby filii PUP w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 40 A.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu! Osoby dotychczas przeszkolone są z zajęć bardzo zadowolone. Szkolenie pomaga uwierzyć we własne siły, określić swoje słabe i mocne strony, zapoznać się z techniką pisania dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, CV), przygotować się do rozmowy z pracodawcą, poznać przysługujące nam prawa.
 

Szkolenia są realizowane przez kadrę zatrudnioną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu
tj. Lidera Klubu Pracy oraz Doradcę zawodowego.

Grafika : drukuj / nie drukuj